Kloakservice

Kloakservice


Vi udfører:

-Spuling og sugning af kloakker, brønde, septiktanke mm.

-Rensning af faldstammer, køkkenafløb, afløb fra bad toilet mm.

-Tv-inspektion af kloakledninger.

-Fejlsøgning på kloakledninger med røg for brud og rottehuller.


Vores Spule/borebiler er udstyret med højtrykspuler, Store og små rensemaskiner, vådsugere, dykpumper og arbejdskamera. Samt alt nødvendigt værktøj for afmontering for adgang til rensning.


Vores Slamsuger er 18 ton med 7 m3 tank og flytbar kammer. 

Kapacitet på 5,2 m3 slam i tanken.


Vores TV/Spulebil kan inspicere ledninger op til Ø250, vi kan dokumentere med billeder eller tv-rapport, alt efter ønske og krav til dokumentering.

Der er 2 mand på bilen, samt alt nødvendigt værktøj for fejlfinding af kloakbrud, rotteadgange og lugtgener.
20201201_120814
20201031_111842

ST Anlæg ApS, Sigerslevvestervej 8, 3600 Frederikssund

tlf. 47 31 28 37   -   st@stkloak.dk