Kloakservice

Kloakservice


Vi udfører:

  • Spuling og sugning af kloakker, brønde, septiktanke mm.
  • Rensning af faldstammer, køkkenafløb, afløb fra bad toilet mm.
  • Tv-inspektion af kloakledninger.
  • Fejlsøgning på kloakledninger med røg for brud og rottehuller.


Vores Spule/borebiler er udstyret med højtrykspuler, Store og små rensemaskiner, vådsugere, dykpumper og arbejdskamera. Samt alt nødvendigt værktøj for afmontering for adgang til rensning.


Vores Slamsuger har 3,2 m3. slamtank og 3,6 m3. vandtank, højtryksspuler og rensemaskiner.


Vores TV/Spulebil er udstyret med et skubbekamera der kan dreje op i stikledninger, vi kan dokumentere med billeder eller tv-rapport, alt efter ønske og krav til dokumentering.


Der er 2 mand på bilen, samt alt nødvendigt værktøj for fejlfinding af kloakbrud, rotteadgange og lugtgener.


Bilen er naturligvis udstyret med højtryksspuler, så der kan spules inden tv-inspektion, Så der er ingen ekstra udgift til slamsuger.


ST Anlæg ApS, Sigerslevvestervej 8, 3600 Frederikssund

tlf. 47 31 28 37   -   st@stkloak.dk