Prisliste

Prisliste


Priserne er ekskl. moms og miljøtillæg på bilerne pt. 6%


  • Spule/ borevogn                   640,00 kr. pr. time
  • 2 aksl. slamsuger 18T.         896,00 kr. pr. time
  • TV/spulevogn 1 mand          796,00 kr. pr. time
  • TV/spulevogn medhjælp      396,00 kr. pr. time    
  • Udkald spule/ borervogn    2200,00 kr. pr. gang
  • Udkald 2 akslet slamsuger 2800,00 kr. pr. gang
  • Rørlægger                            420,00 kr. pr. time


Spule/ borebilerne er udstyret med stor og lille rensemaskine, højtryksspuler samt alt nødvendigt værktøj for evt. afmontering for adgang til rensning.


Slamsugeren er 18 ton og har 7m3 tank (5,2 m3 slamtank) med flytbar kammer samt rensemaskiner til mindre afløb.


TV/ spulebilen kan inspicere op til Ø250 der kan dokumenteres med billeder eller TV rapport alt efter ønske og krav til dokumentationen.

Der er 2 mand på bilen samt nødvendigt værktøj for fejlfinding af kloakbrud, rotteadgange og lugtgener.

I bilen er der en højtryksspuler for spuling inden inspektion.


Der faktureres min 1 time.

Ved udkald er prisen inkl. 1 time på arbejdsstedet.


Vi har døgnvagt på kloakservice, vandskader og opgravninger for brud.

ST Anlæg ApS, Sigerslevvestervej 8, 3600 Frederikssund

tlf. 47 31 28 37   -   st@stkloak.dk