Prisliste

Prisliste


Priserne er ekskl. moms og miljøtillæg på bilerne pt. 6%


  • Spule/ borevogn                   640,00 kr. pr. time
  • 2 aksl. slamsuger 18T.         895,00 kr. pr. time
  • TV/spulevogn 1 mand          750,00 kr. pr. time
  • TV/spulevogn medhjælp      395,00 kr. pr. time    
  • Udkald spule/ borervogn    2200,00 kr. pr. gang
  • Udkald 2 akslet slamsuger 2800,00 kr. pr. gang
  • Rørlægger                            420,00 kr. pr. time


Spule/ borebilerne er udstyret med stor og lille rensemaskine, højtryksspuler samt alt nødvendigt værktøj for evt. afmontering for adgang til rensning.

I bilerne har vi vådsuger, dykpumpe og arbejdskamera samt div. vandlåse mm.


Slamsugeren har 5,2 m3 slamtank og 1,8 m3 vandtank men der er flytbar kammer, højtryksspuler og rensemaskine.


TV/ spulebilen er udstyret med et skubbekamera der kan køre op i stik, der kan dokumenteres med billeder eller TV rapport alt efter ønske og krav til dokumentationen.

Der er 2 mand på bilen samt nødvendigt værktøj for fejlfinding af kloakbrud, rotteadgange og lugtgener.

I bilen er der en højtryksspuler for spuling inden inspektion.


Der faktureres min 1 time.

Ved udkald er prisen inkl. 1 time på arbejdsstedet.


Vi kan desuden tilbyde kloakrenovering samt belægning og mindre asfaltarbejder.


Vi kan også tilbyde service og montering af højvandslukker og rottespærre.


Vi har døgnvagt på kloakservice, vandskader og opgravninger for brud.

ST Anlæg ApS, Sigerslevvestervej 8, 3600 Frederikssund

tlf. 47 31 28 37   -   st@stkloak.dk